Texty

Sámanéra Bódhésakó — Změna
Adžán Man — Meditační instrukce
Adžán Mahá Bua — Rozpravy o cvičení mysli
Adžán Lí — Vnitřní síla
Adžán Lí — Džhána
Adžán Lí — Dovednosti džhány
Adžán Thét — Buddhó
Otázky a odpovědi s Adžánem Čá
Adžán Čá — Tříštící se vlny
Adžán Čá — Dva druhy osvobození
Adžán Čá — Pronikavý vhled
Adžán Čá — Cesta k vnitřnímu míru
Adžán Čá — Jak učit Dhammu
Adžán Čá — Když mysl opustí lpění
Adžán Čá — Jak chutná svoboda
Adžán Čá v Americe
Adžán Čá — Meditace Samádhi-bhávaná
Adžán Sumédhó — Čtyři ušlechtilé pravdy
Adžán Sumédhó — Nechat věci jít
Otázky a odpovědi s Adžánem Sumédhó
Adžán Sumédhó — Náboženská konvence a etická praxe
Adžán Džajasáró — Buddhismus a citový život
Adžán Brahmavamsó — Stezka klidu a jasu
Adžán Brahmavamsó — Jak dosáhnout uklidnění
Adžán Brahmavamsó — Sledování dechu
Adžán Brahmavamsó — Předpoklady džhány
Adžán Brahmavamsó — Prázdnota a blažené stavy
Adžán Brahmavamsó — Meditace vhledu
Adžán Brahmavamsó — Jádro Buddhova učení: Anattá a Patičča-samuppáda
Adžán Ňánadhammó — Meditace v chůzi v thajské lesní tradici
Thánissaró Bhikkhu — Zvyky ušlechtilých
Thánissaró Bhikkhu — Účel satipatthány
Thánissaró Bhikkhu — Jeden nástroj mezi mnoha
Thánissaró Bhikkhu — Žádné Já či ne-Já?
Thánissaró Bhikkhu — Stezka bdělosti a soustředění
Thánissaró Bhikkhu — Ekonomika darů
Bhikkhu Bódhi — Dhamma bez znovuzrození?
Bhikkhu Bódhi — Překročit práh porozumění
Bhikkhu Bódhi — Dhamma a nedualita
Bhikkhu Nyánasóbhanó — Bhikkhu Tissa rozptyluje pochybnosti
Bhikkhu Nyánasóbhanó — Bhikkhu Tissa a jeden skeptik
Bhikkhu Nyánasóbhanó — Bhikkhu Tissa a větší dobro
Leopold Procházka — Tři přátelé
Jakub Bartovský — Jak já chápu sati
Karel Trnavský — Wat Pah Nanachat
Itivuttaka — Buddhova rčení
Anguttara-nikája — Nezkrocená mysl (A. I,31-40)
Anguttara-nikája — Mysl jako předchůdce prospěchu a neprospěchu (A. I,56-73)
Anguttara-nikája — Rozprava ke Kálámům (A. III,65)
Velká rozprava o šesti smyslových oblastech — Mahásalájatanika-sutta
Velká rozprava o přirovnání ke sloní stopě — Maháhatthipadópama-sutta
Kratší rozprava o lvím řevu — Čúlasíhanáda-sutta
Rozprava o roztočení kola Dhammy — Dhammačakkappavattana-sutta
Správný názor — Sammáditthi-sutta
Rozprava o požehnání — Mangala-sutta
Rozprava o klenotech — Ratana-sutta
Sám jako nosorožcův roh — Šest Buddhových rozprav
Životy žáků — Mahá Kassapa
Životy žáků — Život Sáriputty
Životy žáků — Mahá Moggallána
Bhikkhu Gavésakó — Pravidla buddhistických mnichů (PDF)
Pálijská recitace
Brahmavihára — vznešená dlení